"НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ТӨВ" НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР
Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төвНийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төвНийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төв
11-318547
info@jdu.ub.gov.mn
Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр

Small and Medium Enterprises and Services – MIRROR OF MONGOLIAN ECONOMY DEVELOPMENT Mongolia's labor market is dominated by SMESs, which employ 72% of the country's workforce. SME is the heart of sustainable, inclusive economic growth.

Таны бизнест зөвлөх үйлчилгээ хэрэгтэй бол бидэнтэй холбогдоно уу.

Яагаад дотоодын бүтээгдэхүүн гэж?

Ковид 19 цар тахлын хүнд үед эх оронч худалдан авалт хийж эх орондоо хөрөнгө оруулалт хийх нь ЖДҮҮ-гийн хөгжил, дэвшилд нэн хэрэгтэй. 

Эдийн засагт

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн манай улс орны нутаг дэвсгэр дээр үйлдвэрлэж бий болгосон нийт бараа бүтээгдэхүүн баялагыг хэмжих эдийн засгийн хэмжүүр юм.

Улс оронд

Дотоодын үйлдвэрлэлийг эргэлтэд оруулах, хүн бүр ажилтай орлого байх, гаднаас бараа бүтээгдэхүүн авах бус гадаад зах зээлд өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг гаргах нь эдийн засагт сайн нөлөө үзүүлнэ.

Ханшийн тогтвортой байдалд

Дотоодын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж экспортод гаргаснаар иргэн баян болоод зогсохгүй вальютын урсгалыг нэмэгдүүлж Монгол төгрөгийн үнэлгээг нэмэгдүүлнэ.

Монгол улсын өрх бүрд

Маш энгийнээр хэлэхэд гаднаас хувцасаа авч өмсөхийн оронд Монголд хийсэн хувцасаа өмсөх гадны бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэхийн оронд өөрсдөө үйлдвэрлэж хэрэгцээгээ хангах нь чухал юм.

Г.Гангамөрөн

НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ТӨВ НӨҮГ-ЫН ДАРГА

Сургалт, Судалгаа, Маркетингийн хэлтсийн эрхэм зорилго:

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бизнест зөвлөх, сургах замаар органик өсөлттэй, хэвийн үйл ажиллагаатай бизнесийн систем бий болгож үнэ цэнийг бүтээнэ.

Сургалт, судалгаа, маркетингийн хэлтэс

Тус хэлтэс нь бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Төсөл хөтөлбөр, Инновацийн хэлтэс

Тус хэлтэс нь бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Захиргаа удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс

Тус хэлтэс нь бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс

Тус хэлтэс нь бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн зорилго

Энэ хуулийн зорилго нь жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн эдийн засагт эзлэх хувь оролцоог дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

Нийслэлийн ЖДҮҮ эрхлэгчид эдийн засгийн 85%-ийг бүрдүүлдэг

Нийт аж ахуйн нэгжийн 51% нь Улаанбаатар хотод байршиж, хүн амын 72% нь ЖДҮҮ салбарт ажиллаж байна. 

1 +
Экспортын хувь
1 +
ДНБ эзлэх хувь
40000 +
Нийслэлийн ЖДҮҮ эрхлэгчид
600000 +
Хөдөлмөр эрхлэгчид

Төрөөс ЖДҮҮ-г дэмжих талаар баримтлах бодлогын чиглэл

Сургах, сургах тогтолцоог хөгжүүлэх, чадавхыг нэмэгдүүлэх
Хөнгөлөлттэй зээл, зээлийн хүүгийн татаац олгох
Тоног төхөөрөмжийн санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ
Экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих
Борлуулалтад төрийн худалдан авалтаар дэмжлэг үзүүлэх
Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
Шинэ техник технологийн дэвшлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
Кластер хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Гадаад дотоод зах зээлд нэвтрэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Мэдээ мэдээлэл

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж байна.