"НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ТӨВ" НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР
Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төвНийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төвНийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төв
11-318547
info@jdu.ub.gov.mn
Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр

Ментор Хөтөлбөр

Ментор хөтөлбөр

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн потенциалийг хөгжүүлэн нээж, бизнесийг нь зөв чиглүүлж, дэмжлэг үзүүлэх, эргэх холбоог хангах замаар мэдлэг, мэдээлэл олгох “Ментор хөтөлбөр 2021” явагдаж байна. Ментор хөтөлбөрт хамрагдах бол НДҮҮДТөвийн байранд ирж бүртгүүлэн хамрагдана уу. Ментор хөтөлбөр мягмар гариг бүрийн 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 цагуудад ZOOM, MEET аппликейшнаар явагдана.

Цахим зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй ЖДҮҮ эрхлэгчид 11318547 утсаар болон манай цахим хаягуудаар холбогдож бүртгүүлж, цагаа авна уу.

Стратегийн зөвлөх үйлчилгээ /Strategy Consulting/
Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ /Business Consulting/
Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ /Financial Consulting/
Мэдээлэл, технологийн зөвлөх үйлчилгээ /Information Technology Consulting/
Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ /Management Consulting/
Борлуулалтын зөвлөх үйлчилгээ /Sales Consulting/
Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ /Marketing Consulting/
Брэнд хөгжүүлэлтийн зөвлөх үйлчилгээ /Brand Consulting/
Экспортын зөвлөх үйлчилгээ /Export Consulting/