ЮНИДО-ийн судалгаа

НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага (ЮНИДО) нь “Монгол Улсын аж үйлдвэрлэлийн салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд КОВИД-19-ийн үзүүлэх нөлөөлөл” онлайн судалгааны ажлыг Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газар, Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоотой хамтран зохион байгуулж Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарт уг цар тахлын үзүүлж буй нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийг үнэлэхээр ажиллаж байна.
Энэхүү онлайн судалгаанд та бүхнийг идэвхитэй оролцохыг хүсье.
Судалгаанд оролцохыг хүсвэл энд дарна уу.
https://www.surveymonkey.com/r/UNIDO-Mongolia
Таны зарцуулах 20 минут таны бизнесийг дэмжихэд үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.
Судалгаатай холбоотой нэмэлт мэдээлэл авах бол ЮНИДО-ын Судалгаа, Аж үйлдвэрийн бодлогын зөвлөх хэлтэстэй (RPAsurveys@unido.org) холбоо барина уу.

Leave A Comment