ТӨСЛИЙН УРИЛГА

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгогдох хөнгөлөлттэй зээлийн чиглэлийг “Нийслэлийн нутаг