ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн үйлчилгээ өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл № Овог нэр Албан тушаал Харилцах утас 1 Сумъяа