ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ТА БҮХНИЙГ “МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТ" СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-аас Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр эрхлэгчдийг

9-Р САРЫН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл

ЖИЖИГ, ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ НАРТ МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв болон Нийслэлийн Шинжлэх Ухаан, Үйлдвэрлэл, Инновацын Газар хамтран

МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа үйлдвэр

201.10.8-10 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Төсөл бичих аргачлал" сэдэвт сургалтанд урьж байна

201.10.8-10 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Төсөл бичих аргачлал" сэдэвт сургалтанд урьж байна

2019.09.24-26 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент" сургалтанд урьж байна

2019.09.24-26 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент" сургалтанд урьж байна

ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ТА БҮХНИЙГ "МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТ" СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ТА БҮХНИЙГ "МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТ" СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв

2019.08.13-нд эхлэх "МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ" сургалтад урьж байна

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТЭЭР 2019 оны 08-р сарын 13-15-ны өдрүүдэд