Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Даваа, 5 сарын 21

Хүний нөөц

Хэвлэх

ХҮНИЙ НӨӨЦ

Овог нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Холбоо барих

1

Д.Баярсайхан

Дарга

607

11-318517

2

Д.Хандбадам

Ерөнхий менежер

606

11-318547

3

О.Мөнх-Од

Нягтлан бодогч

606

11-318547

4

Х.Оюунтуяа

Албаны дарга

603

11-318547

5

И.Энхтунгалаг

Нярав

605

11-318547

6

Д.Энхцэцэг

Архив бичиг хэрэг

605

11-318547

7

Ц.Дэмбэрэлнямбуу

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

605

11-318547

8

Д.Дүгэрсүрэн

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

601

11-318547

9

Г.Майдар

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

601

11-318547

10

Б.Нанжиддорж

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтан

601

11-318547

11

Б.Жамъянсүрэн

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

603

11-318547

12

С.Ану

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

605

11-318547

13

Б.Бямбасүрэн

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

603

11-318547

14

Н.Эрдэнэбаатар

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

201

11-318547

15

Г.Оюунтуяа

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

201

11-318547

16

С.Чулуунтулга

Жолооч

608

11-318547