Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Мягмар, 12 сарын 18

Хүний нөөц

Хэвлэх

ХҮНИЙ НӨӨЦ

Овог нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Холбоо барих

1

Д.Баярсайхан

Дарга

607

11-318517

2

С.Даваацэрэн

Ерөнхий менежер

606

11-318547

3

О.Мөнх-Од

Нягтлан бодогч

606

11-318547

4

Х.Оюунтуяа

Албаны дарга

603

11-318547

5

С.Мөнхцэцэг

Архив бичиг хэрэг

605

11-318547

6

Д.Хандбадам

Үзэсгэлэн худалдаа, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

605

11-318547

7

Ц.Дэмбэрэлнямбуу

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

605

11-318547

8

Д.Дүгэрсүрэн

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

601

11-318547

9

Б.Нанжиддорж

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтан

601

11-318547

10

Б.Жамъянсүрэн

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтан

603

11-318547

11

М.Энхболд

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

603

11-318547

12

И.Төгсжаргал

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

603

11-318547

13

Н.Эрдэнэбаатар Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 201 11-318547

14

Т.Оюунбилэг

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

201

11-318547

15

Б.Өлзийбаяр

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

608

11-318547

16 С.Чулуунтулга Жолооч 608 11-318547