Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Мягмар, 12 сарын 18

ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН НИЙТ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Хэвлэх

2015 оны 1-р сарын 1-нээс  2017 оны 5-р сарын 4-ний өдрийг хүртэл

Өргөдөл гомдлын агуулга

он

Нийт тоо

Хэлбэр

Агуулга

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Шийдвэрлэлтэнд байгаа

 

 

Амаар бичгээр

Утсаар

Цахим хэлбэрээр

Дээд байгууллагаас ирсэн

талархал

санал

хүсэлт

гомдол

мэдэгдэл

Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн

Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн

Хугацаа бичигдээгүй

Хугацаа хэтэрсэн

1

Цахим программд бүртгэгдсэн

2015

2015 оны Архивын ХН:66  баримтаар

80

50

-

30

-

-

2

73

5

 

79

1

-

-

2016

2016 оны цаасан баримтаар  /22 ширхэг цаасан баримт/

21

  10

 

  11

 

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

2017 оны цаасан баримтаар  / 8 ширхэг цаасан баримт/

2017

8

5

-

3

-

-

-

7

1

 

8

 

 

 

2

Цахим программд бүртгэгдээгүй

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нийт

 

109

65

-

44

-

-

2

101

6

 

108

1

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх