Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Мягмар, 10 сарын 16

Ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн ажилтны судалгаа

Хэвлэх

2016 оны 12 дугаар сарын 30 

Д/д Байгууллагын нэр  Ажлаас халагдсан ажилтны тоо  Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтны тоо Ажилд томилогдсон ажилтны тоо Ээлжийн амралт эдэлсэн ажилчдын тоо /03 сарын 30-ны байдлаар/ Сахилгын арга хэмжээ
А Б 1 2 3 4 5
1

Нийслэлийн ЖДҮДТ

/НӨҮГ/

1 4 3 13 1
    0 7 6 1 0

 

                        

Сэтгэгдэл үлдээх