Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Пүрэв, 12 сарын 14

Ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн ажилтны судалгаа

Хэвлэх

2016 оны 12 дугаар сарын 30 

Д/д Байгууллагын нэр  Ажлаас халагдсан ажилтны тоо  Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтны тоо Ажилд томилогдсон ажилтны тоо Ээлжийн амралт эдэлсэн ажилчдын тоо /03 сарын 30-ны байдлаар/ Сахилгын арга хэмжээ
А Б 1 2 3 4 5
1

Нийслэлийн ЖДҮДТ

/НӨҮГ/

0 7 6 1 0
    0 7 6 1 0

2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр 

Д/д Байгууллагын нэр   Халагдсан ажилтны тоо Ажлаасчөлөөлөгдсөн ажилтны тоо Ажилд томилогдсон ажилтны тоо  Ээлжийн амралт эдэлсэн ажилтны тоо /01 сарын 15-ны байдлаар/ Сахилгын арга хэмжээ 
А Б 1 2 3 4 5
1

 Нийслэлийн ЖДҮДТ

/НӨҮГ/

0 1 1 0 0
             
    0 1 1 1 1
 

Сэтгэгдэл үлдээх