МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРТ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН 3 ДАХЬ УДААГИЙН БИЗНЕС ИНКУБАТОР ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА