"ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ БА ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ" СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг танилцуулах, аж ахуйн нэгжүүдэд холбогдох хуулийн төслийн