201.10.8-10 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Төсөл бичих аргачлал" сэдэвт сургалтанд урьж байна

201.10.8-10 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Төсөл бичих аргачлал" сэдэвт сургалтанд урьж байна

2019.09.24-26 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент" сургалтанд урьж байна

2019.09.24-26 өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент" сургалтанд урьж байна

ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ТА БҮХНИЙГ "МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТ" СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ТА БҮХНИЙГ "МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТ" СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв

2019.08.13-нд эхлэх "МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ" сургалтад урьж байна

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТЭЭР 2019 оны 08-р сарын 13-15-ны өдрүүдэд

Маркетинг менежментийн сургалтад үйлдвэр эрхлэгчид та бүхнийг урьж байна.

2019 оны 04 сарын 23-нд эхлэх Маркетинг менежмент сургалтанд урьж байна.