БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДЛААР СУРАЛЦАГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын зардлаар Их дээд сургууль болон сургалтанд суралцаж байгаа албан хаагч байхгүй болно

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн үйлчилгээ өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл № Овог нэр Албан тушаал Харилцах утас 1 Сумъяа