КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ https://www.legalinfo.mn/law/details/14525?lawid=14525

12 ТӨРЛИЙН ОРЛОГЫГ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛНӨ

Энэ удаагийн “Хууль ярьж өгье” булангаа Нийслэлийн ЖДҮДТ-ийн дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн Мөнхзултай хамтран бэлтгэлээ.