ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/