ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 1 дүгээр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДЛААР СУРАЛЦАГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын зардлаар Их дээд сургууль болон сургалтанд суралцаж байгаа албан хаагч байхгүй болно

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ

Хүний нөөц

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ/НӨҮГ/ ХҮНИЙ НӨӨЦ Д/д Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Холбоо барих 1 Г.Гангамөрөн