СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг Үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДЛААР СУРАЛЦАГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын зардлаар Их дээд сургууль болон сургалтанд суралцаж байгаа албан хаагч байхгүй болно

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолын хавсралт ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг.

Хүний нөөц

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ /НӨҮГ/ ХҮНИЙ НӨӨЦ № Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Холбоо барих 1 Д.Баярсайхан