Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Ням, 8 сарын 19

08 сарын 14-нд эхлэх "Төсөл бичих аргачлал" сургалтанд урьж байна

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс үйлдвэр эрхлэх сонирхолтой иргэд болон үйлдвэрлэл эрхлэгчиддээ зориулан тогтмол зохион байгуулдаг "Төсөл бичих аргачлал" сургалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 14-аас 16-ны өдрүүдэд 09:00-13:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул сонирхсон үйлдвэр эрхлэгч та бүхнийг урьж байна.  Сургалтаар орох сэдвүүд: - Төсөл гэж юу вэ? - Төсөл бичих аргууд - Төслийн маркетинг - Өөрийн өртгөө тооцох аргачлал - Төслийн

4705 | 1 долоо хоногийн өмнө | 0

06 сарын 26-нд эхлэх "Маркетинг менежмент" сургалтанд урьж байна

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТЭЭР 2018 оны 06-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд 09:00-14:00 цагийн хооронд "Маркетинг менежмент" сургалтыг зохион байгуулах тул үйлдвэр эрхлэгч та бүхнийг урьж байна.             Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд өөрийн бизнесийг амжилттай удирдахад нь туслах маркетингийн болон менежментийн суурь мэдлэг ур чадварыг богино хугацаанд эзэмшүүлэх зорилготой тус сургалтаар орох сэдвүүд:

855 | 2 сарын өмнө | 0

06 сарын 21-ний өдөр эхлэх "ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ" сэдэвт сургалтанд урьж байна

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс үйлдвэр эрхлэх сонирхолтой иргэд болон үйлдвэрлэл эрхлэгчиддээ зориулан тогтмол зохион байгуулдаг "Төсөл бичих аргачлал" сургалтыг ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТЭЭР 2018 оны 06 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд 09:00-13:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул сонирхсон үйлдвэр эрхлэгч та бүхнийг урьж байна.    Сургалтаар орох сэдвүүд: - Төсөл гэж юу вэ? - Төсөл бичих аргууд - Төслийн маркетинг - Өөрийн

1850 | 2 сарын өмнө | 0

"ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ" сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл эрхлэх сонирхолтой иргэдэд төслийн тухай ерөнхий ойлголт, төслийн ач холбогдол, үр өгөөжийг танин мэдүүлэх, бие даан төсөл төлөвлөгөө боловсруулах, бичсэн төслийн чанар стандартыг сайжруулах үйлдвэрлэл эрхлэх ур чадварыг эзэмшүүлэх зорилгын хүрээнд  зохион байгуулдаг “Төсөл бичих аргачлал” сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 05-наас 07-ны өдрүүдэд Нийслэлийн ЖДҮ-Сургалт мэдээллийн

103 | 2 сарын өмнө | 0

06 сарын 05-нд эхлэх "Төсөл бичих аргачлал" сургалтанд урьж байна

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс үйлдвэр эрхлэх сонирхолтой иргэд болон үйлдвэрлэл эрхлэгчиддээ зориулан тогтмол зохион байгуулдаг "Төсөл бичих аргачлал" сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 05-аас 07-ны өдрүүдэд 09:00-13:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул сонирхсон үйлдвэр эрхлэгч та бүхнийг урьж байна.  Сургалтаар орох сэдвүүд: - Төсөл гэж юу вэ? - Төсөл бичих аргууд - Төслийн маркетинг - Өөрийн өртгөө тооцох аргачлал - Төслийн

1263 | 3 сарын өмнө | 0

2018 оны СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв нь өөрийн бизнесээ эрхлэхээр ажиллаж буй хүмүүс болон үйлдвэрлэлээ эрхэлж буй нийт үйлдвэр эрхлэгчиддээ зориулан 3 төрлийн сургалтыг зохион байгуулдаг. Зохион байгуулж буй 3 сургалтууд маань ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ-гээрээ онцлогтой бөгөөд хэрвээ та сургалтанд суухыг хүсвэл ямар нэг урьдчилсан бүртгэл хийлгэхгүйгээр сургалт зохион байгуулагдах өдрөө ирээд бүртгэлээ хийлгэн шууд сургалтандаа хамрагдах боломжтой. Сургалт бүр 3 өдрийн турш үргэлжилдэг бөгөөд

1217 | 3 сарын өмнө | 0

05 сарын 29-ний өдөр эхлэх "ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ" сэдэвт сургалтанд урьж байна

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл эрхлэх сонирхолтой иргэд болон үйлдвэрлэл эрхлэгчиддээ зориулан зохион байгуулдаг "Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент" сэдэвт сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 29-31-ний өдрүүдэд 09:00-13:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул үйлдвэрлэл эрхлэгч та бүхнийг урьж байна. Сургалтанд Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент гэж юу болох, Чанарын нэгдсэн удирдлага, Кластерийн менежмент, Бүтээгдэ

1218 | 3 сарын өмнө | 0

"Маркетинг менежмент" сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд өөрийн бизнесийг амжилттай удирдахад нь туслах маркетингийн болон менежментийн суурь мэдлэг ур чадварыг богино хугацаанд эзэмшүүлэх зорилгын хүрээнд зохион байгуулдаг “Маркетинг менежмент” сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 22-наас 24-ний өдрүүдэд Нийслэлийн ЖДҮ-Сургалт мэдээллийн төвийн сургалтын танхимд амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд нийт 22 үйлдвэр эрхлэгч иргэн, үйлдвэр эрх

145 | 3 сарын өмнө | 0

"Маркетинг менежмент" сургалтанд урьж байна

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс 2018 оны 05-р сарын 22-24-ний өдрүүдэд 09:00-14:00 цагийн хооронд "Маркетинг менежмент" сургалтыг зохион байгуулах тул үйлдвэр эрхлэгч та бүхнийг урьж байна.             Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд өөрийн бизнесийг амжилттай удирдахад нь туслах маркетингийн болон менежментийн суурь мэдлэг ур чадварыг богино хугацаанд эзэмшүүлэх зорилготой тус сургалтанд Хэрэглэгчийн зан төлөв,  Маркетингийн су

1377 | 3 сарын өмнө | 0

"ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ" сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /НӨҮГ/-өөс  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл эрхлэх сонирхолтой иргэдэд төслийн тухай ерөнхий ойлголт, төслийн ач холбогдол, үр өгөөжийг танин мэдүүлэх, бие даан төсөл төлөвлөгөө боловсруулах, бичсэн төслийн чанар стандартыг сайжруулах үйлдвэрлэл эрхлэх ур чадварыг эзэмшүүлэх зорилгын хүрээнд  зохион байгуулдаг “Төсөл бичих аргачлал” сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд Нийслэлийн ЖДҮ-Сургалт мэдээллийн

80 | 3 сарын өмнө | 0

Санал асуулга

Сангийн журамд өөрчлөлт оруулах төсөлтэй танилцсан бол өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?


  • 76%
    76 % Complete (success)
  • 23%
    23 % Complete (success)