Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Бямба, 2 сарын 24

БИЕЧИЛСЭН СУДАЛГАА

47 | 1 сарын өмнө | 0

Акт хүргүүлэх тухай

235 | 9 сарын өмнө | 0

Захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн мэдээлэл

Албан хаагчийн нэр: Г.Майдар Албан тушаал: Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн  Харилцах утас: 95055515 Э-мэйл хаяг: maidu123456@yahoo.com

221 | 9 сарын өмнө | 0

Ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн ажилтны судалгаа

2017 оны 12 дугаар сарын 30  Д/д Байгууллагын нэр  Ажлаас халагдсан ажилтны тоо  Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтны тоо Ажилд томилогдсон ажилтны тоо Ээлжийн амралт эдэлсэн ажилчдын тоо /03 сарын 30-ны байдлаар/ Сахилгын арга хэмжээ А Б 1 2 3 4 5 1 Нийслэлийн ЖДҮДТ /НӨҮГ/

283 | 9 сарын өмнө | 0