Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Бямба, 2 сарын 24