Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Ням, 8 сарын 19

2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны биелэлт тайлан

Үйл ажиллагааны биелэлт тайлан

333 | 2 жилийн өмнө | 0

2015 оны үйл ажиллагааны биелэлт тайлан

Үйл ажиллагааны биелэлт тайлан

465 | 3 жилийн өмнө | 0

2014 оны үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

2014 оны үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

1143 | 4 жилийн өмнө | 0

Санал асуулга

Сангийн журамд өөрчлөлт оруулах төсөлтэй танилцсан бол өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна уу?


  • 76%
    76 % Complete (success)
  • 23%
    23 % Complete (success)