Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Лхагва, 2 сарын 21