ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА

 

Үзэсгэлэн худалдаа

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, зах зээлд таниулан сурталчилах, хэрэглэгч захиалагчтай холбох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах замаар гадаад болон дотоодын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулан үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулдаг. 

Гадаадын үзэсгэлэн худалдааны хүрээнд:


  • Монгол хятадын үзэсгэлэн худалдаа - БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотын үзэсгэлэн худалдаа
  • БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрээн хотын Олон улсын үзэсгэлэн худалдаа
  • БНХАУ-ын Манжуур хотын Олон улсын үзэсгэлэн худалдаа


Улаанбаатарт үйлдвэр дэд хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагддаг дотоодын үзэсгэлэн худалдаа

  • Дээлтэй Монгол наадам
  • Даншиг наадам-Хүрээ цам

Тус тус үзэсгэлэн худалдаануудыг зохион байгуулж үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдийг хамруулж байна.