СУРГАЛТ

Сургалт мэдээллийн төв Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зайлшгүй

ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА

Үзэсгэлэн худалдаа Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, зах

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Төсөл хөтөлбөр Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн төсөл