ЗОРИЛГО

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох, дэвшилтэт техник, технологи, экспортын чиг баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРЛҮҮД: