ЗОРИЛГО

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах,

Танилцуулга

[spoiler]Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв нь нийслэлийн ИТХ-ын 2009 оны 185 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг

Мэндчилгээ

Нийслэл хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчид та бүхэн маань Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих

Бүтэц орон тоо

2017 оны 04 сарын 04-ний өдөр Дугаар А/178 Улаанбаатар хот Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын