Туршилтын хувилбар
Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Баасан, 5 сарын 2

Онцлох мэдээ

НЭГ ИРЭЭД Л АЖЛАА АМЖУУЛЧИХ

Нийслэл жижиг дунд үйлдвэрлэл сэтгүүл дээр хамтран ажилллана

Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Дэмжих Төв/НӨҮГ/-нь хүний хараа, сэтгэлзүйд нөлөөлөх чансаатай мэдээ мэдээллийг хамгийн удаан үлдэцтэйгээр гараас гарт дамжин хадгалагдан уншигдах үйлдвэрлэлийн сэтгүүл гаргахаар зорин ажиллаж байна. “НИЙСЛЭЛ” ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ сэтгүүл нь нийтлэлийн бодлогын хүрээнд үйлдвэрлэгч төдийгүй өрх бүрт зориулагдаж 40 хуудас 80 нүүртэйгээр 2 сар тутамд чанарын өндөр төвшинд хэвлэгдэн уншигч, үйлдвэрлэгчийн гар дээр очдог нийслэлийн тогтмол хэвлэлийн нэг болоод байна.

Иймд манай төвөөс эрхлэн гаргаж буй “НИЙСЛЭЛ” ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ сэтгүүлийн 3 дахь дугаарт хамтран ажиллаж өөрсдийн бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг жинхэнэ утгаар нь сурталчилан таниулж нэр хүнд, ашиг орлогоо богино хугацаанд нэмэгдүүлэх боломжийг та бүхэнд олгож байна.

Бүгд

Модон эдлэл

Топиус ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Ноосон хөнжил ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Elite Garden ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Бусад байгууллагууд

Бүгд

Модон эдлэл

Топиус ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Ноосон хөнжил ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Elite Garden ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Бусад байгууллагууд

Бүгд

Модон эдлэл

Топиус ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Ноосон хөнжил ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Elite Garden ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Бусад байгууллагууд

Бүгд

Модон эдлэл

Топиус ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Ноосон хөнжил ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Elite Garden ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Бусад байгууллагууд

Бүгд

Модон эдлэл

Топиус ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Ноосон хөнжил ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Elite Garden ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Бусад байгууллагууд

Бүгд

Модон эдлэл

Топиус ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Ноосон хөнжил ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Elite Garden ХХК (35 бүтээгдэхүүнтэй)

Бусад байгууллагууд

Мэдээний Архиваас шүүлт хийх

-аас
-хүртэл

Facebook хуудас